The Asia Pacific Predator League

The Asia Pacific Predator League

The Asia Pacific Predator League

กำหนดการ : 23 กุมภาพันธ์ 2020
สถานที่ : Mall of Asia Arena, มะนิลา ฟิลิปปินส์
เว็บไซต์ : https://www.predator-league.com/
เป็นงานแข่ง Esports รายการใหญ่ประจำปีงานหนึ่งของเอเชีย มีเงินรางวัลรวมสูงถึง $400,000 จัดแข่งเกม PUBG และ DOTA2