ป้ายกำกับ: League of Legends

BRAUM

League of Legends LOL เป็นเกมออนไลน์ที่แข่งขันกันโดยผสมผสานความเร็วและความเข้มข้นของ RTS และ RPG ไว้ด้วยกัน ทั้งสองทีมจะต้องใช้แชมเปี้ยนที่ทรงพลัง

BRAND

League of Legends LOL เป็นเกมออนไลน์ที่แข่งขันกันโดยผสม

BLITZCRANK

League of Legends LOL เป็นเกมออนไลน์ที่แข่งขันกันโดยผสม

BARD

BARD

AURELION SOL

League of Legends LOL เป็นเกมออนไลน์ที่แข่งขันกันโดยผสมผสานความเร็วและความเข้มข้นของ RTS และ RPG ไว้ด้วยกัน ทั้งสองทีมจะต้องใช้แชมเปี้ยนที่ทรงพลัง