ASHE

บัดนี้ ASHE แอชได้ยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดของกลุ่มพันธมิตรชนเผ่าชาวเฟรลยอร์ดซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในหลายชั่วอายุคน กระนั้น