Global Game Jam 2020

Global Game Jam 2020

Global Game Jam 2020

กำหนดการ : 31 มกราคม 2020 – 2 กุมภาพันธ์ 2020
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Maker Space ชั้น 3 อาคาร 6
เว็บไซต์ : https://ant.dpu.ac.th/gamejam/
เป็นงานนิทรรศการและการแข่งขันของเหล่านักพัฒนาเกมจากทั่วโลก ซึ่งมีการจัดขึ้นในประเทศไทยด้วย