DOTA 2 THE INTERNATIONAL 2019

Dota2 ESL One Frankfurt 2016

เกมส์การแข่ง Dota2 ESL One Frankfurt 2016 ดูไวเป็นแนวทางในการเล่นของตัวเองได้มืออาชีพเค้าเล่นกัลยังไง