BARD

BARD

League of Legends LOL เป็นเกมออนไลน์ที่แข่งขันกันโดยผสมผสานความเร็วและความเข้มข้นของ RTS และ RPG ไว้ด้วยกัน ทั้งสองทีมจะต้องใช้แชมเปี้ยนที่ทรงพลัง

BARD

“เสียงเท้าก้องกังวานเสียงเสียงสะท้อนของความเปลี่ยนแปลง”

Bard ได้เดินทางก้าวข้ามดินแดนแห่งจินตนาการของเหล่ามนุษย์ทั่วไป เหล่านักวิชาการแห่งดินแดน Valoran ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับนี้ ตามประวัติศาสตร์เก่าแก่ของ Valoran เหล่าผู้คนเรียกดวงวิญญาณลึกลับนี้ ด้วยชื่อเรียกแตกต่างกันมากมาย แต่ทว่าชื่อเรียกอย่าง Cosmic Vagabond และ Great Caretaker เป็นเพียงชื่อเรียกแสดงเจตจำนงชั่วคราวของเขาเท่านั้น เมื่อที่โครงสร้างที่ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ของจักรวาลถูกคุกคาม Bard นำพาการดำรงอยู่ทั้งหมดหนีออกจากการทำลายล้างสำรวจ